Informačné technológie Cestovny ruch Sebarozvoj Špaldové vankúše Fotogaléria Ktosom? Kontakt


Počítačové kurzyVašim cieľom je vedieť pracovať s počítačom, ale:
- nemáte dostatok voľného času,
- nemôžete stráviť svoj čas na niekoľkodňovom či týždňovom školení,
- myslíte, že vo Vašom veku už nepotrebujete vedieť pracovať s počítačom,
- nepotrebujete vedieť všetko, chcete sa naučiť iba to, s čím pracujete, to,  
  čo Vás zaujíma,

- mávate pocit, že Vaši kolegovia alebo Vaše deti vedia viac ako Vy.

Forma výuky:
- skupinové:  v priestoroch zákazníka, v prenajatých priestoroch,
- denné, večerné, víkendové,
- individuálne hodiny.

V čom je to iné?
- individuálny prístup,
- s výukou dospelých mám viacročné skúsenosti,
- malé skupiny,
- učebný materiál na CD alebo v tlačenej forme.
 

CESTOVNÝ RUCH       SEBAROZVOJ        ŠPALDOVÉ VANKÚŠE          FOTOGALÉRIA      KTO SOM ?     KONTAKT

Ing. Zuzana Semsey, © 2012,  webdesign SOLIDES