Informačné technológie Cestovny ruch Sebarozvoj Špaldové vankúše Fotogaléria Ktosom? Kontakt  

Aktuálne kurzyMS Excel - začiatočníci

Absolvent kurzu MS Excel pre začiatočníkov bude vedieť ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu.
Obsah kurzu: prostredie programu, práca so zošitom, editovanie zošitu, základné vzorce, štýl, šablóna, grafy, Vzhľad stránky, rozvrhunutie pred tlačou, tlač a ukážka pred tlačou, práca s objektmi.

Rozsah kurzu: 15 hodín.

Termín: Je možné si dohodnúť aj individuálne kurzy.
Cena kurzu: individuálne kalkulácie podľa miesta školenia a počtu účastníkov
 

                                                           Lektorka: Ing. Zuzana Semsey

MS Excel - pokročilí

Absolvent kurzu MS Excel pre pokročilých bude vedieť ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu.
Obsah kurzu: formátovanie tabuliek, podmiennené formátovanie, overovanie vstupných údajov, grafy, práca so zoznamami, tlač, vzorce - funkcie, kontingenčná tabuľka a graf, skupiny a prehľady, ochrana dát, import/export dát, ďalšie možnosti MS Excel,
Rozsah kurzu: 15 hodín.

Termín:  Je možné si dohodnúť aj individuálne kurzy
Cena kurzu: individuálne kalkulácie podľa miesta školenia
   
                                                    Lektorka: Ing. Zuzana Semsey


MS Word - začiatočníci

Témetický plán a učebná osnova kurzu: prostredie programu, práca s dokumentom, editovanie dokumentu, štýl, šablóna, tabuľky, tlač a ukážka pred tlačou, sekcie, prerušovanie stránok, stĺpce, hlavička a päta, kontrola pravopisu, delenie slov, automatické opravy.
Rozsah kurzu:
15 hodín.

Termín: podľa objednávky
Cena kurzu:
individuálne kalkulácie podľa miesta školenia
    
                                                       Lektorka: Ing. Zuzana Semsey

MS Word - pokročilí

Tématický plán a učebná osnova: pracovný priestor, panel nástrojov, písanie textu a úpravy, formátovanie, úprava stránky, tabuľky, formuláre, obrázky, práca s rozsiahlymi dokumentmi, správa súborov a tlač, konverzia na iný formát, hromadná korešpondencia. 
Rozsah kurzu: 15 hodín.

Termín: podľa objednávky
Cena kurzu:
individuálne kalkulácie podľa miesta školenia
  
                                                       Lektorka: Ing. Zuzana Semsey

MS PowerPoint

Tématický plán a učebná osnova kurzu: vytvorenie prezentácie, úprava prezentácie, práca s textom, práca s vizuálnymi objektmi, nastavenie prezentácie, použitie prezentácie.
Rozsah kurzu: 15 hodín.

Termín: podľa objednávky
Cena kurzu:
individuálne kalkulácie podľa miesta školenia
  
                                                     Lektorka: Ing. Zuzana Semsey

Základy práce s počítačom

Tento kurz  je určený pre používateľov - začiatočníkov.

Kurz slúži na základné zvládnutie problematiky operačného systému MS Windows, programu MS Word, MS Excel a MS Outlook. 

1. MS Windows - ovládanie operačného systému MS Windows, prvky, možnosti zobrazenia, nastavenia v operačnom systéme MS Windows, súbory, adresáre, stromová hierarchia, aktívna plocha, pomenovanie objektov, vytváranie, mazanie, kopírovanie a presúvanie objektov, Kôš a jeho používanie.

2. MS Word - prostredie programu MS Word (prvky, možnosti zobrazenia, nastavenia v programe MS Word), práca s dokumentom (otvorenie súboru, zásady písania textu, uloženie súboru), editovanie dokumentu (pohyb po texte, výber blokov, operácie s blokmi, formát strany, písma, odstavca, číslovanie a odrážky, kópia formátu).

3. MS Excel - prostredie programu (prvky, možnosti zobrazenia, nastavenia), práca so zošitom (otvorenie súboru, uloženie súboru), editovanie zošitu (pohyb po hárku, výber blokov, pridávanie, odstraňovanie buniek, vkladanie a editovanie obsahu buniek), práca s blokmi, kopírovanie, premiestnenie bloku, práca so schránkou, prilepiť, formát bunky, stĺpca, riadku, podmienečné formátovanie, kópia formátu.

4. MS Outlook - ovládanie programu a užívateľské rozhranie, elektronická pošta (odosielanie a príjem správ, vytvorenie a odoslanie správy, zobrazenie správ a ich umiestnenie do adresárov, automatizácia úloh v elektronickej pošte, automatická správa doručenej pošty, diaľková pošta).

Rozsah kurzu: 16 hodín.

Termín: podľa objednávky
Cena kurzu:
individuálne kalkulácie podľa miesta školenia
  
                                                            Lektorka: Ing. Zuzana Semsey


V cene kurzov sú zahrnuté: lektorské služby, študijný materiál.
Kurzy nie sú akreditované Ministerstvom školstva SR.

  

CESTOVNÝ RUCH       SEBAROZVOJ        ŠPALDOVÉ VANKÚŠE     FOTOGALÉRIA      KTO SOM ?     KONTAKT

Ing. Zuzana Semsey, © 2012,  webdesign SOLIDES